Privacyverklaring

Privacyverklaring Personeelsvereniging Zeeland Refinery

 

De Personeelsvereniging Zeeland Refinery (hierna: PV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, evenals de partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze dienstverlening als personeelsvereniging, in overeenstemming met de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

 

Welke gegevens verwerken wij van u?

De PV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij registreren de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij inschrijving voor een evenement/activiteit, in correspondentie en telefonisch
 • bankrekeningnummer (bij betalingen).
 • Bezoek website, welke pagina’s u bekijkt, welke informatie u achterlaat, uw gebruikersnaam, het IP-adres van uw computer, PC-hostnaam, welk besturingssysteem/browser u gebruikt.

 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De PV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ten behoeve van het verwerken van uw lidmaatschap;
 • Ten behoeve van het verwerken van uw inschrijving voor en deelname aan één van onze activiteiten;
 • Om u te kunnen informeren over relevante activiteiten en diensten;
 • Voor het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij een interesse-enquête).

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

De PV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Na beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaard. Gegevens die via een betaling op de bankrekening van de PV zijn verstrekt (bijvoorbeeld uw naam en bankrekeningnummer) worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Met wie delen wij deze gegevens?

De PV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder derden kunnen worden verstaan: bestuurders van de PV en de subclubs, organisatoren van activiteiten en evenementen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De PV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen in uw persoonlijke omgeving van de website (mijn pv). U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pvzeelandrefinery.nl De PV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

De PV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de PV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@pvzeelandrefinery.nl

 

Nieuwdorp, 25 mei 2018

Personeelsvereniging Zeeland Refinery

 

Postadres:         Postbus 210
4384 AE  Vlissingen

Bezoekadres:    Luxemburgweg 1
4455 TM  Nieuwdorp

Telefoon:           0113-619000
E-mail:                info@pvzeelandrefinery.nl

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel te Middelburg: 22055860