Loopclub

Voorzitter Jules de Vries
Secretaris Serge van Heiningen
Penningmeester Chris Melse

Ons doel is om o.a. kleding te sponsoren en een loopagenda op te stellen voor hardlopers, wandelaars en nordic walkers.

De kleding wordt gesponsord door ZR en Vergosport (www.vergosport.nl)

Op www.atletiekzeeland.nl staat de agenda van de loopwedstrijden hierin Zeeland en Zeeuws Vlaanderen en voor het wandelen www.zwb-wandelen.nl en www.wandel.nl.

Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons kunnen helpen voor het onderdeel wandelen en nordic walken.

Voor het meedoen aan loopwedstrijden,  trimtochten en wandeltochten kan men het inschrijfgeld vergoed krijgen door een bewijs van het  lopen d.m.v. de uitslagenlijst of inschrijving voor het wandelen te mailen aan de penningmeester met vermelding van naam en bank/gironummer.

De vergoeding van het inschrijfgeld geldt voor wedstrijden en trimlopen tot en met een halve marathon.

Bij het aanmelden dient u aan te geven bij de secretaris naar welk onderdeel de voorkeur uitgaat: hardlopen, wandelen of nordic walken.

U kunt zich aan- of afmelden voor deze club via Mijn PV.
Let wel: lid worden van een subclub kan alleen als u lid van de Personeelsvereniging bent!